Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2852. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2001, stran 6707.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 78. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 4. redni seji, dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2001.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 2001 znašajo:
– prejemki:                  SIT
 prihodki v višini         2.144,754.522
 vračila danih posojil         2,307.430
 zadolževanje                  –
 krajevne skupnosti          68,824.363
--------------------------------------------------
 skupaj               2.215,886.315
 
– izdatki:
 odhodki v višini          2.044,828.071
 naložbe                    –
 odplačila dolga            11,156.053
 krajevne skupnosti          46,773.839
--------------------------------------------------
 skupaj               2.102,757.963
– stanje na računih          113,128.351
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada občine Škofja Loka, ki za leto 2001 izkazuje naslednje stanje:
SIT
– začetno stanje 1. 1. 2001       12,700.628
– razporeditev v sklad         11,754.425
– poraba sredstev            1,978.799
– stanje 31. 12. 2001          22,476.254
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/2001
Škofja Loka, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.