Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2851. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2003, stran 6707.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99) in zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Škofja Loka na 4. redni seji dne 29. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu občine Škofja Loka za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2003 (Uradni list RS, št. 38/02) se spremeni 3. člen in se glasi:
»Proračun Občine Škofja Loka za leto 2003 sestavljajo:
Prejemki:
prihodki v višini          2.949,747.391 SIT
vračila danih posojil          2,392.217 SIT
zadolževanje                    –
skupaj               2.952,139.608 SIT
 
Izdatki:
odhodki v višini          2.914,150.775 SIT
naložbe v višini            10,000.000 SIT
odplačila dolga            27,988.833 SIT
skupaj               2.952,139.608 SIT
2. člen
Spremeni se 12. člen odloka in se glasi:
»Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 10,000.000 tolarjev za blago in storitve in 20,000.000 tolarjev za gradbena dela.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003.
Št. 401-1/2003
Škofja Loka, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.