Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2850. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice, stran 6707.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 101/01 - odl. US in 108/02), 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) so občinski sveti občin Slovenske Konjice dne 6. 3. 2003, Vitanje dne 27. 3. 2003 in Zreče dne 31. 3. 2003 v enakem besedilu sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 13/97) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda: Slovenske Konjice, Tattenbachova 1a.«
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se doda druga alinea, ki se glasi:
»M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-9/96-9101
Slovenske Konjice, dne 6. marca 2003.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.
Vitanje, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.
Zreče, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost