Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2843. Sklep o ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu, stran 6685.

Na podlagi 6. člena odloka o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 74/99) in 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 5. redni seji dne 2. 6. 2003 sprejel naslednji
S K L E P
1
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu v letu 2003 znaša 2.237 SIT na efektivno uro opravljene storitve.
2
Cena storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Murska Sobota znaša za uporabnika od 1. 4. 2003 dalje 1.200 SIT za efektivno uro opravljene storitve, razlika do cene iz 1. točke tega sklepa v višini 1.037 SIT pa je subvencija občine.
3
Storitev javne službe pomoč družini na domu po ceni iz 2. točke tega sklepa lahko koristijo le upravičenci na podlagi odločbe Centra za socialno delo Murska Sobota.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-05/02-3
Moravske Toplice, dne 2. junija 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.