Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2841. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana, stran 6685.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01 ) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 2. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99 in 82/01) se v tretjem odstavku 3. člena besedilo »Kotnikova 28« nadomesti z besedilom »Metelkova 9«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-43/2002-3
Ljubljana, dne 2. junija 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.