Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2840. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik, stran 6684.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – odl. US in 108/02), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US in 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne Občine Ljubljana na 2. seji dne 2. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list RS, št. 51/97) se v 2. členu v drugem odstavku besedilo »Emonska 20« nadomesti z besedilom »Gradaška ulica 24«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-6/02-5
Ljubljana, dne 2. junija 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.