Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2837. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih Občine Krško, stran 6683.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 7. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih Občine Krško
1. člen
V odloku o priznanjih Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01) se spremeni tretji odstavek 5. člena tako, da glasi:
»V koledarskem letu se lahko podelita največ dva velika znaka, eden za področje gospodarstva in eden za področje negospodarstva, največ trije znaki in največ pet priznanj Občine Krško.«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 29. 5. 2003.
Št. 032-01-1/01-09
Krško, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.