Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2834. Sklep o uvedbi postopka za razpis referenduma za uvedbo samoprispevka na območju VS Gornja Branica, stran 6674.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 5. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o uvedbi postopka za razpis referenduma
za uvedbo samoprispevka na območju
VS Gornja Branica
1
Na podlagi sklepa zbora občanov VS Gornja Branica z dne 9. 5. 2003 se pristopi k uvedbi postopka za razpis referenduma za uvedbo samoprispevka na območju VS Gornja Branica v skladu zakonom o samoprispevku, zakonom o lokalni samoupravi, zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi, zakonom o lokalnih volitvah, zakonom o javnih naročilih, zakonom o javnih financah in zakonom o upravnem postopku ter drugimi predpisi temelječimi na navedenih zakonih.
2
Občinski svet občine Komen sprejema in potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta – kulturni vaški dom v Gornji Branici – Kodreti, ki ga je izdelal Igras d.o.o. Vipava in ga daje v 30-dnevno javno razpravo za območje Vaške skupnosti Gornja Branica. Rok javne razprave začne teči z dnem objave v Uradnem listu RS, dokument identifikacije pa je na vpogled v prostorih Občine Komen, Komen 86. Pisne pripombe in predloge lahko podajo glasovalni upravičenci z območja VS Gornja Branica, kot jih določa 9. člen zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01). Javna obravnava bo 18. 6. 2003 v kulturnem-vaškem domu v Kodretih.
3
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 06202-06/03
Komen, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.