Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2832. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2002, stran 6673.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), navodilo o pripravi zaključnega računa občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 12/01), 51. člena zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 5. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2002, ki zajema prihodke in odhodke enotnega zakladniškega podračuna Občine Komen.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2002 obsega:
3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen po zaključnem računu proračuna za leto 2002 izkazujejo naslednje stanje:
                           SIT
prenos sredstev iz leta 2001         740.545,07
prihodki sredstev v letu 2002         1,500.000
odhodki sredstev v letu 2002          200.000
stanje denarnih sredstev rezerv
 31. 12. 2002               2,040.545,07
Denarna sredstva rezervnega sklada se vodijo na skupnem enotnem zakladniškem računu Občine Komen
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet občine Komen in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-06/03
Komen, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.