Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2825. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu območja K 26 Schlenk, stran 6660.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik dne 9. 6. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu
območja K 26 Schlenk
I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga odloka o zazidalnem načrtu območja K 26 Schlenk.
II
Javna razgrnitev predloga odloka o zazidalnem načrtu območja K 26 Schlenk se začne 24. 6. 2003. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju in bo trajala 45 dni.
III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog zazidalnega načrta lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v pisni obliki v knjigo pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Kamnik Center obveščena na krajevno običajen način.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-6/2002
Kamnik, dne 9. junija 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.