Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2824. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje B 25 - Fructal, stran 6660.

Na podlagi 139. in 141. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99), 11. in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 5. seji dne 28. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje B 25 – Fructal
1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za območje B 25 – Fructal, ki ga je v mesecu maju 2003 izdelalo podjetje Locus d.o.o. iz Domžal.
2. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka za območje B 25 – Fructal znaša na dan sprejetja programa za stavbna zemljišča:
– Fructal           562,26 SIT/m2
– Meso            4.235,09 SIT/m2
– PPS objekt         4.235,09 SIT/m2
3. člen
V primeru, da bodo investitorji objektov v območjih opremljanja sami zgradili in financirali vso ali samo določeno vrsto komunalne opreme, se oprostijo plačila komunalnega prispevka za to komunalno opremo.
4. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka se mesečno revalorizira z indeksom rasti cen v gradbeništvu (ostala nizka gradnja), ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Za izdelavo komunalne infrastrukture znotraj območja zazidalnega načrta, občina v skladu z veljavno zakonodajo odda dela usposobljenim organizacijam ali pod enakimi pogoji investitorjem objektov in zagotovi nadzor nad izvedbo.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42008-17/03
Kamnik, dne 28. maja 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.