Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2820. Pravilnik o spremembah pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj, stran 6650.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na 6. redni seji dne 27. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti
v Občini Črnomelj
1. člen
V pravilniku za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 28/01) se v 3. členu črta prva alinea prvega odstavka in se doda nova alinea:
“– da delujejo na območju Občine Črnomelj in so registrirani za delovanje na območju Občine Črnomelj”.
2. člen
V pravilniku iz 1. člena se v 5., 6. in 11. členu besedilo “Odbor za kmetijstvo in turizem”nadomesti z besedilom “odbor pristojen za turizem”.
3. člen
Ta pravilnik o spremembah pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-01-10/2001
Črnomelj, dne 28. maja 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.