Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2816. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Adlešiči, stran 6647.

Na podlagi 12. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00, 51/02) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 6. redni seji dne 27. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu Adlešiči
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o ureditvenem načrtu Adlešiči (Uradni list RS, št. 14/98).
2. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 6. člena, s podnaslovom Kopališče pri Jankoviču se dopolni. Besedilo se glasi: “Objekt je lahko podkleten, vendar mora biti klet popolnoma vkopana, oziroma se lahko izvede značilen belokranjski pritlični zidani objekt z ostrešjem izvedenim na kozla in lesenim gankom na vzhodni strani.”
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-24/95
Črnomelj, dne 28. maja 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.