Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2814. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Teharje, stran 6646.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na 6. seji dne 29. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Teharje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnino označeno s parc. št.:
– 69/3 pašnik v izmeri 17 m2,
– pašnik v izmeri 60 m2,
– dvorišče v izmeri 90 m2,
vpisana v vl. št. 510 k.o.Teharje.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Mestne občine Celje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-7/98
Celje, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.