Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2806. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti, stran 6632.

Na podlagi 3.b člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/00, 85/01 in 54/02 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
1. člen
V pravilniku o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 45/02 in 100/02) se v 31.a členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da zaradi utemeljenih razlogov, ki niso na strani koncesionarja, ni bilo mogče dokončati postopka ugotavljanja skladnosti v roku, določenem v dovoljenju za začasno uporabo igralnih naprav iz prvega odstavka tega člena, lahko nadzorni organ na predlog koncesionarja ta rok podaljša, vendar za obdobje največ še šestih mesecev. Koncesionar mora v vlogi, ki jo mora predložiti pred iztekom roka, določenega v dovoljenju za začasno uporabo igralnih naprav iz prvega odstavka tega člena, navesti razloge za podaljšanje roka in predložiti dokazila ter predlagati rok podaljšanja.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60072/03
Ljubljana, dne 10. junija 2003.
EVA 2003-1611-0078
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.