Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2003 z dne 12. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2003 z dne 12. 5. 2003

Kazalo

2163. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin, stran 5151.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi
zneska trošarine za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03 in 39/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 00 27, 2710 00 29 in 2710 00 32 ter za plinsko olje za pogonski namen in za ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 00 66 do 2710 00 68 (za 1.000 litrov) in znaša za:
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
   do 0,013 g/l in z oktanskim
   številom (RON) do manj kot 98       94.735 tolarjev
 
1.4  neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
   do 0,013 g/l in z oktanskim številom
   (RON) 98 ali več             94.735 tolarjev
 
2.1. plinsko olje za pogonski namen      78.825 tolarjev
2.2. plinsko olje za ogrevanje        11.173 tolarjev.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-21
Ljubljana, dne 12. maja 2003.
EVA 2003-1611-0065
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik