Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2003 z dne 12. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2003 z dne 12. 5. 2003

Kazalo

2131. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, stran 5076.

Na podlagi 207. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00, 52/02 – ZDU-1, 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila
o razporejanju in pošiljanju obsojencev
na prestajanje kazni zapora v zavode
za prestajanje kazni zapora
1. člen
V navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 78/00) se v 1. členu številka »32.« nadomesti s številko »18.«, številka »79.« s številko »129.«, beseda »občinski« pa se črta.
2. člen
V 3. členu se v drugi alinei 1. točke beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«, besedi »tri leta« pa z besedama »pet let«.
V 3. točki se v drugi alinei beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«; v tretji alinei beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«.
3. člen
V 6. členu se v drugi alinei 3. točke beseda »jih« nadomesti z besedo »jim«, beseda »treh« pa z besedo »petih«.
4. člen
V 7. členu se v uvodnem odstavku beseda »občinski« črta.
V 1. točki se za besedo »območja« dodajo besede »Mestne občine Celje,«, za besedo »občin« se črta beseda »Celje«, za besedo »Rogatec« se dodata besedi »Mestne občine«, za besedo »Šoštanj« pa se postavi vejica in črta beseda »in«.
V 2. točki se beseda “Koper” nadomesti z besedami “Mestne občine Koper”, besedi “Nova Gorica” pa z besedami “Mestne občine Nova Gorica”.
V 3. točki se za besedo »območja« doda besedilo »Mestne občine Ljubljana,«, za besedo »občine« se beseda »Ljubljana« črta, za besedo »Savi« pa se postavi pika in črta celotno nadaljnje besedilo.
V 4. točki se za besedo »območja« doda besedilo »Mestne občine Ljubljana,«, za besedo »občin« se beseda »Ljubljana« črta, za besedo »Borovnica« se postavi vejica in črta beseda »in«, za besedama »Kranjska Gora« pa se dodata besedi »Mestne občine«.
V 5. točki se za besedo »Cerkvenjak« dodata besedi »Mestne občine«, za besedo »Sveta Ana,« se doda besedilo, ki se glasi: »in Sveti Andraž v Slovenskih goricah,«, beseda “Ptuj” se nadomesti z besedami “Mestne občine Ptuj”, besedi “Murska Sobota” z besedami “Mestne občine Murska Sobota”, za besedo »Puconci« pa se postavi vejica in črta beseda »in«.
V 6. točki se za besedo »Kobarid« dodata besedi »Mestne občine«.
V 7. točki se za besedo »območja« doda besedilo »Mestne občine Novo mesto,«, za besedo »občin« pa se besedi »Novo mesto« črtata.
V 8. točki se za besedo »Veržej« dodata besedi »Mestne občine«.
V 9. točki se za besedama »Kranjska Gora« dodata besedi »Mestne občine«.
5. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 791-13/2000
Ljubljana, dne 25. aprila 2003.
EVA 2003-2011-0031
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost