Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2111. Odlok o območju prepovedi parcelacije zemljišč in prometa z njimi v Občini Ravne na Koroškem, stran 5049.

Na podlagi 81. in 83. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 5. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o območju prepovedi parcelacije zemljišč
in prometa z njimi v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
Ta odlok določa območja prepovedi parcelacije zemljišč, ki so v Občini Ravne na Koroškem, in prepoved prometa z njimi.
2. člen
Namen prepovedi parcelacije zemljišč in prometa z njimi je zavarovanje urejanja prostora, če obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
Območje prepovedi parcelacije zemljišč in prometa z njimi v Občini Ravne na Koroškem zajema na podlagi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00) in programa priprav za ZN Čečovje–Jug, Dobji dvor, Hudopisk in Kotlje III (Uradni list RS št. 12/01) naslednje parcele oziroma dele parcel:
– parc. št.: 73,75,76,77,78,79,87, vse k.o. Kotlje;
– parc. št.: 36/1,94/1,85/1,85/2,94/1, vse k.o. Navrški vrh;
– parc. št.: 203, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 208/1, 208/16, 208/17, 208/18, 209/1, 215/2, 215/16, 257/1,vse k.o. Dobja vas;
– parc. št.: 442, 444, 445/1, 446/3, 460/2, 460/18, 461/2, vse k.o. Tolsti vrh.
Območje je prikazano v grafičnih prilogah odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00) na listih PKN v merilu M 1: 5000, na straneh 5, 9 in 14.
4. člen
Prepoved parcelacije zemljišč iz 3. člena in prometa z njimi velja še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, zaradi katerega so bili uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta, sicer pa lahko trajajo največ štiri leta.
5. člen
Občina v 30 dneh od uveljavitve odloka predlaga zaznambo prepovedi parceliranja navedenih parcel in prometa z njimi v zemljiški knjigi.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-3/03-60
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti