Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2110. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 5049.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02) z dne 14. 11. 2002 je Občinski svet občine Radeče na 4. redni seji dne 16. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Sklep Občinskega sveta občine Radeče z dne 8. 9. 1995 se dopolni, tako da odslej glasi:
I
Na območju Občine Radeče postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine, ki so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:
1. Dom kulture Radeče
parc. št. 104, k.o. Radeče, ZKV 134
2. Športna dvorana Radeče
parc. št. 199/17 in 199/33, k.o. Radeče, ZKV 688
199/41, k.o. Radeče, ZKV 561
199/11, k.o. Radeče, ZKV 284
3. Dom PORP do 1/2
parc. št. 199/13, k.o. Radeče, ZKV 730
4. Osnovna šola Svibno
parc. št. 802/2 in 802/4, k.o. Svibno, ZKV 397
5. Knjižnica Radeče
parc. št. 114/1, k.o. Radeče, ZKV 287
112/2, k.o. Radeče, ZKV 343
114/3 in 114/2, k.o. Radeče, ZKV 242
II
Kot javna infrastuktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v zgoraj omenjenih objektih, ki služijo za opravljanje kulturne dejavnosti.
III
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 03200-1/03-67
Radeče, dne16. aprila 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost