Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2094. Pravilnik o spremembah navodila za izdelavo in potrditev etažnega načrta, stran 4984.

Na podlagi sedmega in devetnajstega odstavka 4. člena zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99, 97/01 in 15/03) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o spremembah navodila za izdelavo in potrditev etažnega načrta
1. člen
V navodilu za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Uradni list RS, št. 2/00) se v naslovu in besedilu beseda »navodilo« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznih sklonih.
2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar izdela etažni načrt oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetskih storitev, določene z zakonom, ki ureja geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje) ali pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja, določene z zakonom, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: projektant), se površina izračuna iz merskih podatkov. Pri izračunu površine delov stavbe se upošteva neto tlorisna površina delov stavbe.«
3. člen
Tretja alinea drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– če etažnega načrta za posamezen del stavbe, ki je sestavljen iz več gradbeno ločenih delov, katerih površina ni razvidna iz listine, potrebne za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe, ni izdelalo geodetsko podjetje ali projektant.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-7/99
Ljubljana, dne 14. aprila 2003.
EVA 2003-2511-0053
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor
in energijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti