Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2087. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm, stran 4940.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01 in 13/03) je Občinski svet občine Videm na 3. redni seji sveta z dne 25. 2. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm
1. člen
V pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm se doda 4.a člen in se glasi:
“4.a člen
Upravičenci do sredstev, ki se ukvarjajo izključno s kmetijsko dejavnostjo in imajo urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje so upravičeni do 20% višjega izplačila.”
2. člen
V 7. členu se beseda “komisija” nadomesti z “odbor za gospodarstvo”.
3. člen
Pri točki 5.3 se v prvem odstavku za besedo “mreže” doda “in zračne obrambe proti toči”.
4. člen
V 12. členu se v celoti spremeni četrta alinea in se glasi:
“Jamstvo za vračilo kredita določi banka.”
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03/892-13
Videm, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost