Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2086. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Videm, stran 4940.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US 1/99, 24/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01 in 13/03) je Občinski svet občine Videm na 4. redni seji dne 25. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Videm
1. člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna Občine Videm, sorazmerno številu glasov volilcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Videm (v nadaljnjem besedilu: proračuna), če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta Občine Videm.
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank iz 1. člena tega sklepa, se določi v višini 30 SIT na glas volilca mesečno, ki je veljavno glasoval za te stranke.
Skupna višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Videm opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) za to leto.
3. člen
Sredstva se strankam nakazujejo trimesečno po četrtinah na njihove transakcijske račune.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja strank v Občini Videm.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03/887-13
Videm pri Ptuju, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Videm
Bračič Friderik l. r.

AAA Zlata odličnost