Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2080. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču, stran 4926.

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/01 in 5/03), je Občinski svet občine Štore na 4. seji dne 25. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču
I
S tem odlokom se določajo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču.
II
Spremeni se besedilo pete alinee, 6. člena odloka, tako da se za vejico črta besedilo »v okvirni tlorisni površini 145 m2«.
III
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
IV
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-0001/2001 - 015
Štore, dne 28. aprila 2003.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost