Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2067. Odlok o tržnem redu tržnice v Laškem, stran 4887.

Na podlagi 28. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 in 57/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 60/95) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00), je Občinski svet občine Laško na 4. redni seji dne 9. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o tržnem redu tržnice v Laškem
1. člen
Odlok o tržnem redu določa upravljanje tržnice, lokacijo, obratovalni čas in seznam blaga, s katerim se trguje na tržnici v Laškem.
2. člen
Upravljavec tržnice je JP Komunala Laško, ki lahko s posebno pogodbo prenese upravljanje tržnice na drugo pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
Upravljavec tržnice ima naslednje pravice in obveznosti:
– organizira in vodi poslovanje na tržnici,
– razporeja in oddaja prodajne prostore,
– sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnicah,
– oblikuje cene storitev in pristojbine,
– pregleduje ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za trgovanje na tržnicah, in izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi za red in čistočo na tržnici,
– skrbi za javni red in mir na tržnici,
– opravlja javno tehtanje,
– posoja in prodaja tržne pripomočke.
3. člen
Lokacija tržnice v Laškem je na prostoru med objektom občinske zgradbe in objektom Izbire Laško d.d., Trubarjeva ulica 4, Laško.
4. člen
Tržnica posluje po naslednjem obratovalnem času:
– vsako sredo, petek in soboto med 7. in 13. uro,
– ob turističnih in drugih prireditvah v skladu s priglasitvijo organizatorja.
5. člen
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. Živila: žita in mlevski izdelki; vrtnine; sadje in izdelki iz sadja; med in izdelki na bazi medu; ostala živila rastlinskega izvora; zdravilna zelišča; gozdni sadeži; alkoholne in brezalkoholne pijače.
2. Neživilski izdelki: cvetje; seme; sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin; izdelki domače obrti; galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov; posteljno, toaletno in kuhinjsko perilo; obutev; bižuterija; rabljeno blago.
6. člen
Ostala določila glede trgovanja na tržnici upravljavec podrobneje uredi s pravilnikom o tržnem redu.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 33001-4/03
Laško, dne 9. aprila 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost