Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2050. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 4874.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02, 80/02) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Bled na 4. redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, se prva alinea 6. člena spremeni tako, da se glasi:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) – 65%.
2. člen
Druga alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
– udeležba na redni seji Občinskega sveta – 55%.
3. člen
Tretja alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
– udeležba na izredni seji in na nadaljevanju seje Občinskega sveta – 40%.
4. člen
Četrta alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta – 34%.
5. člen
Peta alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je – 17%.
6. člen
V primeru, ko član občinskega sveta ali delovnega telesa ni v celoti prisoten na seji, se mu plača obračuna v sorazmerju s prisotnostjo.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 36009-1/1999
Bled, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost