Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2038. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 67, o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh, stran 4845.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS – MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in 14/02) minister za promet objavlja
S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 67,
o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja
za sistem pristojbin na zračnih poteh,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene v Bruslju dne 12. februarja 1981, in zlasti njenega člena 5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti njegovih členov 3.2(h) in 6.1(a);
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
1. člen
Finančni pravilnik, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh se spremeni z naslednjim:
1.1. Člen 15.2 se dopolni z naslednjim: “Osnutek bilance stanja in poslovnega računa mora biti revizijskemu odboru na voljo do 10. marca po zaključku vsakega finančnega leta.“
1.2. Člen 15.5 se črta.
1.3. V členu 16.2 se besedni zvezi “predloži razširjenemu odboru“ doda besedilo “do 31. marca.“
1.4. V členu 16.3 se besede “v dveh mesecih” zamenjajo z besedami “do 15. aprila”.
1.5. V členu 16.4 se besede “najpozneje do 15. oktobra” zamenjajo z besedami “najpozneje do 21. maja”.
1.6. V členu 16.5 se besede “najpozneje do 31. oktobra” zamenjajo z besedami “najpozneje do 21. maja”.
1.7. V členu 17 se besede “pred 31. decembrom” zamenjajo z besedami “pred 21. julijem”.
2. člen
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2002.
Bruselj, dne 12. septembra 2002.
L. REKKE
Predsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost