Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2037. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 63, o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh, stran 4845.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS – MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in 14/02) minister za promet objavlja
S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 63,
o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja
za sistem pristojbin na zračnih poteh,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega člena 5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti njegovih členov 3.2(h) in 6.1(a);
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
člen 1
Finančni pravilnik, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh se dopolni tako, da se glasi:
1.1. V členu 1.2 se beseda “k“ nadomesti z besedo “tega“.
1.2. V členu 2.2 (b) se beseda “prejetih” nadomesti z besedo “pobranih“.
1.3. Člen 5.2 (a) se nadomesti z naslednjim določilom:
“Obresti bančnega računa, pridobljene v katerem koli finančnem letu, se izplačajo državam pogodbenicam sorazmerno s pristojbinami na zračnih poteh, ki so bile v njihovem imenu pobrane v zadevnem letu“.
1.4. V členu 9.3 se besedi “generalna direkcija“ nadomestita z besedo “Agencija“.
1.5. V členu 13.2 se beseda “povračila“ nadomesti z besedo “izplačila“. Črta se stavek “glede na razpoložljivost zadevnih valut na bančnem računu“.
1.6. V členu 14.2, se besedi “5,000 Eurov” nadomestita z besedama “ 20,000 Eurov“.
člen 2
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Bruselj, dne 19. januarja 2001.
J. PRESEČNIK
Predsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost