Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2035. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 56, o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh, stran 4844.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS – MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in 14/02) minister za promet objavlja
S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 56,
o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja
za sistem pristojbin na zračnih poteh,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene s protokolom, podpisanim v Bruslju dne 12. februarja 1981, in zlasti njenega člena 5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981 in zlasti njegovih členov 3.2(h) in 6.1(a);
ob upoštevanju odločitve stalne komisije št. 81 z dne 12. novembra 1999 o odobritvi spremembe statuta Agencije v zvezi z razpustitvijo nadzornega odbora in prevzemom njegovih funkcij s strani revizijskega odbora;
ob upoštevanju dejstva, da te spremembe narekujejo spremembe finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh;
na predlog razširjene komisije in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
člen 1
V členih 2.2.(e), 3.2, 15.2, 15.5, 16.3 do 16.5, 18.4, 18.5, 19.1 in 19.2 finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh, se besedi “nadzorni odbor” nadomestita z besedama “revizijski odbor”.
člen 2
Člena 16.1 in 16.2 finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh, se nadomestita z naslednjim:
“1. Revizijski odbor ustanovljen na podlagi člena 22bis statuta Agencije, pregleda in sestavi poročilo o bilanci stanja in o poslovnem računu ter o finančnem poslovanju Centralnega urada za pristojbine na zračnih poteh v zvezi s sistemom pristojbin na zračnih poteh.
Revizijskemu odboru pri tem pomagajo zunanji revizijski svetovalci, imenovani v skladu z odstavkom 4.(a) člena 22bis statuta Agencije, lahko pa mu pomagajo tudi zunanji svetovalci, ki so imenovani v skladu z odstavkom 4.(b) člena 22bis statuta Agencije.
2. Po sprejemu bilance stanja in poslovnega računa za predhodno leto, kot je navedeno v členu 15.2 zgoraj, revizijski odbor razširjeni komisiji predloži svoja opažanja, ki so rezultat revizije in ki po njegovem mnenju sodijo v poročilo, navedeno v odstavku 4 spodaj.”
člen 3
1. Spremembe finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh, potrjene s tem sklepom, začnejo veljati z bilanco stanja in s poslovnim računom za finančno leto 2000.
2. Ne glede na ta sklep nadzorni odbor pregleda bilanco stanja in poslovni račun za finančno leto 1999 in pripravi poročilo. Dokler razširjena komisija ne izda dokončne odločitve glede bilance stanja in poslovnega računa za navedeno finančno leto, veljajo za ta namen določbe členov 2.2(e), 3.2, 15.2, 15.5, 16.1 do 16.5, 18.4, 18.5, 19.1 in 19.2 finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh.
Bruselj, dne 12. novembra 1999.
O. LIAVAAG
Podpredsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost