Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2028. Pravilnik o spremembah pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil, stran 4840.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o označevanju
hranilne vrednosti živil
1. člen
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št. 117/02) se besedilo 6. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
“6. člen
Za prilogo 1 se doda priloga 2, ki se glasi: “
2. člen
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št. 117/02) se besedilo 7. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
“7. člen
Besedilo 12. člena pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil se nadomesti z naslednjim besedilom: “Živila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko v proizvodnji in prometu do 30. junija 2003 oziroma do konca roka uporabnosti živila“.“.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-46/2002
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
EVA 2003-2711-0004
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost