Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2027. Pravilnik o vsebnosti histamina v določenih vrstah rib, stran 4840.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebnosti histamina v določenih vrstah rib
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo v prometu glede vsebnosti histamina izpolnjevati sveže, predpakirane, zamrznjene, predelane in pripravljene ribe ter konzerve in pasterizirane polkonzerve morskih rib iz družin Scombridae (skuše, tune), Clupeidae (sardele), Engraulidae (inčuni) in Coryphaenidae (zlate lokarde).
2. člen
Sveže, predpakirane, zamrznjene, predelane in pripravljene ribe ter konzerve in pasterizirane polkonzerve morskih rib iz družin Scombridae (skuše, tune), Clupeidae (sardele), Engraulidae (inčuni) in Coryphaenidae (zlate lokarde) ne smejo vsebovati več kot 200 mg/kg (ppm) histamina.
Ne glede na prejšnji odstavek, lahko izdelki iz morskih rib družin Scombridae (skuše, tune), Clupeidae (sardele), Engraulidae (inčuni) in Coryphaenidae (zlate lokarde), pridobljeni po postopku encimske fermentacije v slanici, vsebujejo največ 400 mg/kg (ppm) histamina.
3. člen
Za potrebe uradnega nadzora za ugotavljanje vsebnosti histamina v izdelkih iz prvega odstavka prejšnjega člena, je potrebno vzeti iz vsake serije devet vzorcev.
Rezultati analiz se ocenijo na naslednji način:
– srednja vrednost ne sme presegati 100 mg/kg (ppm);
– dva vzorca od devetih lahko vsebujeta več kot 100 mg/kg (ppm), vendar ne več kot 200 mg/kg (ppm);
– noben vzorec ne sme vsebovati več kot 200 mg/kg (ppm) histamina.
Pri opravljanju uradnega nadzora se analize izvedejo z znanstveno priznanimi metodami, kakršna je visoko ločljiva tekočinska kromatografija (HPLC).
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 10.b člen pravilnika o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in mikotoksinov, ki smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83 in 79/87).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2003
Ljubljana, dne 8. aprila 2003.
EVA 2003-2711-0014
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost