Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2018. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varstvu pri delu v Carinski upravi Republike Slovenije, stran 4814.

Na podlagi drugega odstavka 57. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varstvu pri delu v Carinski upravi
Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o varstvu pri delu v Carinski upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 67/00) se 25. člen spremeni tako, da se glasi:
“Generalni direktor CURS v Izjavi o varnosti z oceno tveganja na predlog pooblaščenega zdravnika določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov.”
2. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Na predhodne, usmerjene obdobne in druge preventivne zdravstvene preglede pošilja delavce carinskega urada carinski urad, delavce Generalnega carinskega urada pa Generalni carinski urad.”
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 56918/03
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0055
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost