Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1430. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice, stran 3988.

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 31. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slov. Konjice (Uradni list RS, št. 28/99; v nadaljevanju: odlok) se 2. člen spremeni, in sicer tako, da se za besedo »plačuje« črta dosedanje besedilo, ki se nadomesti z besedilom »za celotno območje Občine Zreče«.
2. člen
V 7. členu odloka se spremeni prvi, drugi, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»V stanovanjsko območje I. kategorije se uvršča vso stavbno zemljišče v naseljih Zreče, Stranice in Rogla.
V stanovanjsko območje II. kategorije se uvrščajo vsa ostala naselja z območja Občine Zreče.
V industrijsko poslovno območje se uvrstijo vsa stavbna zemljišča na območju Občine Zreče, ki se uporabljajo v industrijsko-poslovne namene in, ki niso uvrščena v posebno pridobitno poslovno območje.
V posebno pridobitno poslovno območje se uvrščajo območja Krajevne skupnosti Zreče ter naselje Rogla.«
3. člen
V 10. in 12. členu se črta točka d).
4. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni in se uporabljajo v skladu s sprejeto in veljavno zakonodajo oziroma terminologijo.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-06/00-7
Zreče, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.