Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1428. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2002, stran 3985.

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00 in 79/01) in skladno s 85. členom statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, 82/98, 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 5. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik
za leto 2002
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Vojnik za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2002 izkazuje:
I. Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki                    810,268.600 SIT
– odhodki                    822,730.145 SIT
Primanjkljaj                  – 12,461.545 SIT
II. Račun finančnih terjatev in naložb      + 1,919.705 SIT
III. Računa financiranja – saldo        + 15,488.181 SIT
IV. Povzetek I. in II. in III.          + 4,946.341 SIT
Prenos iz preteklega leta             + 935.845 SIT
Kumulativni presežek               + 5,882.186 SIT
Sredstva kumulativnega presežka v višini 5,882.186 SIT se kot sredstva na računu prenesejo v naslednje leto.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik izhaja iz analitičnih evidenc naslednjih bilanc: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, saldo računa financiranja, bilanca stanja. Priloga oziroma sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 2002 so tudi poslovna poročila.
4. člen
Kumulativno stanje sredstev rezerv Občine Vojnik znaša 12.480.000 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 268-03/2003-1
Vojnik, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.