Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1426. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika, stran 3984.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01, 65/02) v zvezi s sklepom o začasni veljavnosti splošnih pravnih aktov Občine Litija za Občino Šmartno pri Litiji s 1. redne seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji, z dne 18. 12. 2002, je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 3. redni seji dne 24. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika
I
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt Krško, d.o.o., CKŽ 59, Krško.
II
Osnutek bo javno razgrnjen in na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji in v avli Občine Litija, Jerebova ulica 14, in sicer v času od 4. 4. 2003 do 5. 5. 2003.
III
Med potekom javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javna obravnava bo dne 16. 4. 2003 ob 18. uri v Gasilskem domu v Zavrstniku.
IV
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek, ki jih naslovijo na Občinsko upravo občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji v roku iz II. člena tega sklepa.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350–76/00
Šmartno pri Litiji, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.