Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1421. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Škofja Loka, stran 3962.

Na ppodlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 3. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Škofja Loka
I
V Občinsko volilno komisijo občine Škofja Loka se imenuje:
1. Peter Osolnik, predsednik, roj. 18. 2. 1938, Suha 16, Škofja Loka,
2. Majda Urh, namestnica predsednika, roj. 16. 11. 1954, Virmaše 209, Škofja Loka,
3. Janez Likar, član, roj. 16. 6. 1945, Podlubnik 200, Škofja Loka,
4. Jana Kuhar, namestnica člana, roj. 15. 4. 1982, Stara Loka 34, Škofja Loka,
5. Mara Jelovšek, članica, roj. 25. 5. 1934, Podlubnik 20, Škofja Loka,
6. Uroš Krek, namestnik članice, roj. 28. 4. 1978, Podlubnik 300, Škofja Loka,
7. Viktorija Pogačar, članica, roj. 3. 11. 1936, Gorenja vas – Reteče 55, Škofja Loka,
8. Nataša Porenta, namestnica članice, roj. 21. 5. 1948, Podlubnik 265, Škofja Loka.
II
Mandat občinske volilne komisije traja štiri rela.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00800-0002/2002
Škofja Loka, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.