Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1419. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2001, stran 3959.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice dne 28. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998)
in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990
za območje Občine Slovenske Konjice
– dopolnitev v letu 2001
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 2001, ki ga je izdelal Razvojni center planiranje, d.o.o., Celje, Ulica XIV. divizije 14, Celje.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 2001, bo javno razgrnjen med delovnim časom v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
Razgrnitev bo trajala 30 dni.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 2001, lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve na sedežu Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, soba št. 39.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 23. 4. 2003 ob 17. uri v dvorani Konjičanka, Stari trg 41, Slovenske Konjice.
4. člen
Ta sklep začne veljati dne 7. 4. 2003.
Št. 352-6/00-9201
Slovenske Konjice, dne 28. marca 2003.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.