Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1415. Sklep o podaljšanju obdobja začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2003, stran 3957.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS št. U-I-13/94-95, 45/94 – odl. US RS št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
31. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je Občinski svet občine Mislinja na 4. seji dne 13. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o podaljšanju obdobja začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2003
1
Financiranje funkcij občine ter njihovih nalog in drugih s predpisom določenih namenov se začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 za iste programe kot v letu 2002.
2
V obdobju začasnega financiranja, to je od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003 se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
3
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003 dalje.
Št. 40302/0001-2002
Mislinja, dne 14. marca 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.