Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1409. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2003, stran 3951.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in
18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine Kobarid na 4. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid
v letu 2003
I
Do sprejetja proračuna Občine Kobarid za leto 2003 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje po tem sklepu, vendar najdlje do 30. 6. 2003.
II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uprabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2002.
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnosti Občine Kobarid.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu 2002 že začete.
III
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003.
Št. 40302-1/02
Kobarid, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.