Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1406. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Brinje, Grosuplje, stran 3948.

Na podlagi 31. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 5. seji dne 26. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Brinje,
Grosuplje
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Brinje, Grosuplje, katerega je izdelal Arhe d.o.o., Židovska steza 4, Ljubljana, pod zap. št. projekta 22/2003, februarja 2003, odgovorni vodja projekta je Vojteh Ravnikar, univ. dipl. inž. arh.
2. člen
Zgoraj navedeni osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Grosuplje, Taborska c. 2 in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5, Grosuplje.
Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Brinje, Grosuplje lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve pisno ali na zapinik na sedežu KS ali na uradu za prostor Občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v Družbenem domu, Taborska 3, Grosuplje, organizirana javna obravnava, in sicer dne 17. 4. 2003 ob 18. uri.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-59/96
Grosuplje, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.