Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1396. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak, stran 3941.

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 3. redni seji dne 13. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča
v Občini Cerkvenjak
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območju Občine Cerkvenjak na dan 31. 12. 2002 znašala 149.000 SIT/m2 in je osnova za izračun prometne vrednosti nepremičnin v letu 2003.
2. člen
Za m2 koristne stanovanjske površine za celotno območje Občine Cerkvenjak znašajo:
povprečni stroški komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč                 11,5%
od povprečne gradbene cene iz 1. točke
tega odloka, in sicer:
– za individualno komunalno ureditev (IKU)         5,0%
– za kolektivno komunalno ureditev (KKU)          6,5%
3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka in po območjih znaša:
I. območje: ureditveno območje naselja
       Cerkvenjak                    1,0%
II. območje: druga naselja in stavbna zemljišča
       razpršene gradnje                 0,8%
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 28/01).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-007/99
Cerkvenjak, dne 13. marca 2003.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.