Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1390. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 3929.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) in v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 26. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 51/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Braslovče, ki sodi v V. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 50% faktorja 7,00. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika.«
2. člen
V celotnem besedilu pravilnika se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »plačilo za opravljanje funkcije« v ustreznih sklonih.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-07/03-2
Braslovče, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.