Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1388. Sklep o imenovanju podžupanov, stran 3928.

V skladu s 33.a členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 16. členom statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na predlog župana na seji dne 5. 2. 2003 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupanov
I
Za podžupana Občine Braslovče se imenujeta: Mateja Perger, roj. 14. 7. 1967, stanujoča Preserje 15, p. Braslovče ter Bogdan Trop, roj. 22. 6. 1967, stanujoč Letuš 56 c, p.Šmartno ob Paki.
II
Podžupana bosta funkcijo opravljala nepoklicno in v skladu z nalogami, za katere ju bo iz svojih pristojnosti pooblastil župan.
III
Ta sklep začne veljati po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 103-04/03
Braslovče, dne 5. februarja 2003.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.