Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1387. Odlok o območju predkupne pravice Občine Braslovče, stran 3928.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o območju predkupne pravice
Občine Braslovče
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Braslovče na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije občine in prostorskega reda Občine Braslovče štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena v dolgoročnem planu Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90), odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 51/99).
3. člen
Območja poselitve, območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij so določena na osnovi dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90), odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 51/99).
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503–1/2003
Braslovče, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.