Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1383. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v drugem trimesečju leta 2003, stran 3925.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 97. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00, Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 3. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v drugem trimesečju leta 2003
1. člen
Financiranje nalog Občine Borovnica se bo v obdobju do 30. 6. 2003 oziroma do sprejetja proračuna za leto 2003, začasno nadaljevalo na osnovi določil tega sklepa.
2. člen
Začasno financiranje bo potekalo na podlagi proračuna za leto 2002 za iste programe kot v letu 2002.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje 31. decembra preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile sprejete in začete v letu 2002.
3. člen
V obdobju začasnega proračuna se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
4. člen
V tem obdobju plačane obveznosti se po poteku financiranja vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. aprila 2003.
Št. 066/3-3/4-37/03
Borovnica, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.