Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1380. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Benedikt, stran 3923.

Na podlagi 29., 50.a in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. raz., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – skl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – ugot. US, in 16/02 – skl. US), 1., 2., 4., 6. in 8. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 1/69, 7/70 in 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 51., 71. in 73. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 3., 5., 17., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) ter 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 3. seji dne 19. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o komunalnih taksah
v Občini Benedikt
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 81/02) se spremeni tarifa komunalnih taks, tako da se glasi:
“Tarifa komunalnih taks
Tarifna številka 3 (uporaba javnih površin za druge začasne namene)
Za uporabo javnih površin za druge začasne namene (za stojnice, točilnice, kioske, postavitve šotora itd.) se plača taksa za vsak m2:
– za kioske in stojnice nad 10 m2, dnevno 5 točk
– za premične gostinske prikolice in
premične prodajne objekte za prodajo
blaga zunaj prodajaln, dnevno 20 točk
Tarifna številka 4 (napisi, objave in druge oblike reklamnih oglasov)
Za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Benedikt ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa:
– reklamni napisi, objave in oglasi na javnih
plakatnih mestih, ki so trajnega značaja,
za vsak začeti m2, dnevno 2 točki”
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42304-003/2002-6
Benedikt, dne 20. marca 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.