Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1371. Soglasje k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA INLES, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, stran 3912.

Na podlagi 3. člena in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) izdaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA
INLES, ustanova za izvajanje aktivne politike
zaposlovanja
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA INLES, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, s katerim je ustanovitelj INLES Proizvodnja, trženje in inženiring, d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, ki jo zastopa pooblaščenec Cvetko Lipovec, ustanovil Sklad dela SKLAD DELA INLES, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je notar Miro Košak, Ljubljana, Trg republike 3, dne 6. 2. 2003 izdal notarski zapis, opr. št.: SV 211/03.
Z ustanovo upravlja petčlanska uprava v sestavi: Breda Lovšin, član uprave, Dušan Popovič, član uprave, Miha Klun, član uprave, Branko Merhar, član uprave in Dragica Abrahamsberg, član uprave.
Št. 113-001/03-006
Ljubljana, dne 27. marca 2003.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.