Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1370. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge, stran 3911.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
o prepovedi uvoza in prevoza določenih
pošiljk zaradi preprečitve vnosa
klasične prašičje kuge
I
Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz naslednjih pošiljk, ki izvirajo iz držav oziroma delov držav, navedenih v prilogi 1, ki je sestavni del te odločbe:
– domači in divji prašiči;
– živila, proizvodi, surovine ter odpadki, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev.
Prepoved uvoza pošiljk iz prejšnjega odstavka velja tudi v primeru, ko pošiljke izvirajo iz držav oziroma delov držav, v katerih je bilo v zadnjih 12 mesecih dovoljeno ali izvedeno cepljenje prašičev proti klasični prašičji kugi.
Podatki o tem, da v državi oziroma delu države v zadnjih 12 mesecih ni bilo primera klasične prašičje kuge, da velja prepoved cepljenja oziroma da prašiči niso bili cepljeni, morajo biti razvidni iz certifikata, ki spremlja pošiljko.
II
Prepoved uvoza iz prejšnjega dela odločbe ne velja za:
1. hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več (sterilne konzerve);
2. druge vrste termično obdelanih izdelkov, če je bila pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj 70 °C; med te izdelke se štejejo tudi tehnična mast, želatina in podobno;
3. trajne fermentirane izdelke, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) aktivnost vode 0,93 ali manj,
b) pH manj kot 6,
c) zorenje vsaj 9 mesecev,
d) teža najmanj 5,5 kg;
4. kemično povsem obdelane živalske surovine, kot so wet–blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelane ščetine in podobno;
5. kože prašičev, če so bile obdelane z enim od naslednjih postopkov in je način obdelave označen na veterinarskem certifikatu:
a) soljene najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom natrijevega karbonata do 2%,
b) v primeru ladijskega prevoza soljene najmanj 7 dni pred prispetjem na mejno veterinarsko postajo namembne države, z morsko soljo z dodatkom natrijevega karbonata do 2%,
c) sušene 42 dni pri temperaturi 20 stopinj C;
6. lovske trofeje:
a) kože divjih prašičev, če so bile obdelane z enim od naslednjih postopkov in je način obdelave označen na veterinarskem certifikatu:
– sušene,
– suho ali mokro soljene najmanj 14 dni pred odpošiljanjem,
– v primeru ladijskega prevoza suho ali mokro soljene najmanj 14 dni pred prispetjem na mejno veterinarsko postajo namembne države;
b) kosti, parklji in zobje, če se kuhajo v vreli vodi tako dolgo, da se odstrani vse meso in pripadajoča tkiva razen kosti, parkljev in zob, ki se morajo razkužiti. Če gre za kosti, morajo biti lovske trofeje razkužene z vodikovim peroksidom;
7. hrano v hermetično zaprtih konzervah, ki je namenjena hišnim živalim, suho in polsuho hrano za hišne živali ter pasje žvečilke.
III
Prevoz preko ozemlja Republike Slovenije je za pošiljke iz prvega in drugega odstavka I. dela te odločbe dovoljen le za živila, proizvode, surovine ter odpadke, če je pošiljka originalno zapečatena in jo spremlja certifikat iz katerega je razvidna istovetnost pošiljke. Teh pošiljk se na mejnih prehodih ne sme odpirati.
IV
Živila, proizvode, surovine ter odpadke iz prvega in drugega odstavka I. dela te odločbe, ki jih potniki čez državno mejo vnašajo v Republiko Slovenijo, razen izdelkov v originalnem pakiranju, ki izpolnjujejo pogoje iz II. dela te odločbe, je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti oziroma uničiti.
V
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni list RS, št. 56/01, 62/01, 82/01, 90/01, 6/02, 20/02, 36/02, 44/02, 52/02, 63/02, 83/02 in 11/03).
VI
Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-11/2003
Ljubljana, dne 24. marca 2003.
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. direktorice VURS
Priloga 1

– Republika Nemčija – dežela Spodnja Saška, dežela Porenje-Pfalz,
dežela Posarje, dežela Severno Porenje-Vestfalija
– Republika Romunija
– Republika Slovaška
– Veliko vojvodstvo Luksemburg
– Bolgarija
– Zvezna Republika Jugoslavija
– Republika Francija – departma Moselle, departma Meurtheet Moselle
– Republika Koreja
– Republika Hrvaška – Sisačko-Moslovačka županija
– Kraljevina Belgija – provinca Liege