Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1369. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke, stran 3910.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št. 88/02 in 94/02) se prvi odstavek I. dela spremeni tako, da se glasi:
»Da bi preprečili vnos slinavke in parkljevke v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz naslednjih pošiljk, ki izvirajo iz držav oziroma delov držav, ki niso navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del te odločbe:
– domači in divji parkljarji;
– živila, proizvodi, surovine ter odpadki, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev;
– krma za živali, ki izvira od parkljarjev.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Prevoz preko ozemlja Republike Slovenije je za pošiljke iz prejšnjega odstavka dovoljen samo za živila, proizvode, surovine ter odpadke, če je pošiljka originalno zapečatena in jo spremlja certifikat iz katerega je razvidna istovetnost pošiljke. Teh pošiljk se na mejnih prehodih ne sme odpirati.«;
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-55/2002-2
Ljubljana, dne 24. marca 2003.
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. direktorice VURS