Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1364. Odločba o imenovanju na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ptuju, stran 3887.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99 in 110/02) v zvezi s 43. členom prehodnih in končnih določb zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02) in petega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 111-92/02 z dne 13. 2. 2003, na 9. seji dne 20. 2. 2003 sprejela naslednjo
O D L O Č B O
Peter Čibej, roj. 23. 5. 1936, se z 20. 2. 2003 imenuje na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ptuju, za dobo šestih let.
Št. 115-2/2003
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik