Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1362. Sklep o prenehanju funkcije, stran 3886.

Na podlagi prve alinee prvega odstavka 24. člena akta o ustanovitvi javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01 in 78/01) in šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada Republike Slovenije na 10. seji dne 27. 2. 2003 sprejela naslednji
S K L E P
1
Ugotavlja se, da v nadzornem svetu ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” preneha funkcija:
predsedniku:
– dr. Janezu Drnovšku, predsedniku Republike Slovenije;
članom:
– dr. Pavlu Gantarju, ministru za informacijsko družbo,
– dr. Luciji Čok, vršilki dolžnosti direktorice Univerze na Primorskem,
– dr. Vladu Dimovskemu, ministru za delo, družino in socialne zadeve,
– dr. Tei Petrin, ministrici za gospodarstvo,
– mag. Ivanu Bizjaku, ministru za pravosodje,
– mag. Antonu Ropu, predsedniku Vlade Republike Slovenije.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 118-14/2003-1
Ljubljana, dne 27. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik